grön budget i EU

Skriftlig fråga 1997/98:61 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1997/98:61 av Carina Hägg (s) till finansministern om grön budget i EU

EU:s budget växer realt enligt långtidsbudgeten, det s.k. finansiella perspektivet. EU:s budget har på detta sätt vuxit under en följd av år, vilket gjort att varje ny utgift i princip har kunnat finansierats med nya medel. Sverige har tillsammans med flera andra länder påpekat behovet av förbättrad budgetdisciplin inom EU.

Det finansiella perspektivet innebär att EU:s budget kan växa från 1,20 till 1,27 % av EU-ländernas samlade bruttonationalinkomst under perioden.

För 1998 föreslår kommissionen att budgeten ökar med 2,7 % till 84 miljarder ecu. I jämförelse med 1997 års budget har kommissionen valt en mer restriktiv linje. Kommissionens förslag ligger på 5,8 miljarder ecu under utgiftstaket enligt det finansiella perspektivet.

Under hösten kommer diskussionen att inledas om det nya finansiella perspektivet för perioden efter 1999, vilket är ett beslut med mycket stor långsiktig betydelse för EU-budgetens profil och nivå. Men i budgetdiskussionen inom EU saknas tyvärr alla tecken på en rörelse mot en s.k. grön budget.

Min fråga till regeringen är om finansminister Erik Åsbrink driver frågan om hur man förverkligar en s.k. grön budget.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-10-15 Anmäld: 1997-10-20 Besvarad: 1997-10-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga