Gravrätten

Skriftlig fråga 2007/08:1564 av Kihlström, Dan (kd)

Kihlström, Dan (kd)

den 21 augusti

Fråga

2007/08:1564 Gravrätten

av Dan Kihlström (kd)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Allt fler ägnar sig åt släktforskning i Sverige. Ett viktigt inslag i detta släktarbete kan vara besök vid äldre släktgravar. I detta sammanhang uppmärksammas ett växande problem. Gravstenar som släktingar trodde fanns för evigt finns inte kvar när man kommer på det årliga besöket till fädrens bygd för att lägga en blomma på släktgraven.

I dag kan gravrättsinnehavaren själv bestämma och behöver inte ta hänsyn till andra släktingars uppfattning eller vilja om släktgraven ska behållas eller återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen. Många vet inte om att gravrättsinnehavaren ensam bestämmer om släktgraven och inte behöver ta hänsyn till övriga anhöriga. Begravningslagen är otydlig på denna punkt.

En sådan oklar lagstiftning är inte bra, då den kan skapar motsättningar och konflikter mellan släktingar som har olika uppfattningar när det gäller att ha kvar släktgraven och gravrättsinnehavet.

Begravningslagen (1990:1144) reglerar heller inte tydligt möjligheten att få tillbaka en gravrätt som man anser vara återlämnad på ett felaktigt sätt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga vad statsrådet avser att göra för att förtydliga lagstiftningen när det gäller gravrätten.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-21 Anmäld: 2008-08-21 Besvarad: 2008-09-04 Svar anmält: 2008-09-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-04)