Gränsvärden för kemikalier

Skriftlig fråga 2010/11:366 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 9 mars

Fråga

2010/11:366 Gränsvärden för kemikalier

av Jens Holm (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

En studie från KTH om kemikalier på arbetsplatser visar att det finns stor skillnad på hur Sverige klassar hälsofarliga ämnen jämfört med andra länder. I studien, som omfattar 18 länder, uppmärksammas att ämnen kan klassas som cancerframkallande i vissa länder, men inte i andra. De tillåtna maxgränserna varierar alltså mycket.

En del av de svenska gränsvärdena har inte uppdaterats på 30 år. Enligt Arbetsmiljöverket finns det inte resurser att gå igenom alla ämnen varje gång. I dag finns det bara en person som sätter upp gränsvärden för arbetsplatser i Sverige. Ytterligare en problematik är att den så kallade cocktaileffekten kan ge större effekt än de enskilda kemikalierna i sig.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga miljöministern Andreas Carlgren:

Avser miljöministern att verka för en ökad satsning på att uppdatera de svenska gränsvärdena för att på så sätt säkra hälso- och miljöeffekterna av olika kemikalier?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-09 Anmäld: 2011-03-10 Besvarad: 2011-03-16 Svar anmält: 2011-03-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-03-16)