gränsvärden för dioxin i fisk

Skriftlig fråga 2001/02:45 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 3 oktober

Fråga 2001/02:45

av Krister Örnfjäder (s) till jordbruksminister Margareta Winberg om gränsvärden för dioxin i fisk

Ett förslag från EU-kommissionen om gränsvärden för dioxin i fisk kan bli ett dråpslag mot den svenska fiskerinäringen i Östersjön. Enligt Fiskeriverket kan totalförbud att sälja lax och ål från Östersjön bli en trolig effekt av förslaget. I riskzonen för förbud ligger också försäljningen av Östersjöfångad sill och strömming för konsumtion. I värsta fall kan ett par tusen fiskare förlora jobbet. Stannar det vid ål och lax blir det minst 300 fiskare på syd- och ostkusten som slås ut.

Att ha gränsvärden är naturligtvis bra men i detta fall råder det delade meningar om det vetenskapliga underlaget är tillräckligt. Om man ser till de stora konsekvenser som ett beslut inom EU får måste Sverige fortsätta sitt motstånd mot ett införande av gränsvärden tills det finns ett bättre beslutsunderlag.

Jag vill fråga jordbruksministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att vi ska få ett bättre beslutsunderlag inför ett eventuellt EU-beslut om gränsvärden för dioxin i fisk.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-10-03 Besvarad: 2001-10-10 Anmäld: 2001-10-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-10-10)