Gränsregional statistik i Norden

Skriftlig fråga 2018/19:839 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

En återkommande fråga som lyfts från svenska gränsregioner som Öresund och Värmland är fungerande statistik som på ett korrekt beskrivande sätt visar arbetspendlingens fördelar. I Sverige räknas inte inkomst eller sysselsättning in i den nationella statistiken ifall den har sin uppkomst i ett annat nordiskt land. Med en mer rättvisande statistik går det att fatta bättre beslut och visa att jobbskapande åtgärder på andra sidan gränsen kan ha en positiv betydelse för en hel region. Lika länge som detta problem påtalats har förklaringen angetts vara tolkningen av den svenska offentlighetsprincipen. Förs uppgifter från de andra nordiska statistikbyråerna över till svenska SCB så uppfattas det finnas en risk att individdata kan komma att begäras ut av andra myndigheter, vilket i så fall skulle stå i strid med lagstiftning i Danmark och Norge. Förslag har nu lanserats på att svensk statistik i stället sänds till annat nordiskt land så att behövlig korrekt och rättvisande gränsregional statistik kan tas fram.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ann Linde:

 

Har statsrådet för avsikt att medverka till en praktisk lösning så att gränsregional statistik kan tas fram i Norden när det gäller arbetspendling, inkomst och sysselsättning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-07-05 Överlämnad: 2019-07-08 Besvarad: 2019-07-22 Sista svarsdatum: 2019-07-22 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga