Gränsöverskridande näringspolitik för Skåne

Skriftlig fråga 2012/13:762 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 16 september

Fråga

2012/13:762 Gränsöverskridande näringspolitik för Skåne

av Anders Karlsson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Skåne har 1,2 miljoner människor vilka utgör regionens viktigaste resurs. Vi är också ett rikt landskap sett till andra resurser. Vi har fantastisk jordbruksmark men ändå mycket skog; 40 procent av Skånes yta är täckt av skog. Industritillverkningen har varit och är omfattande, och jordbruket har lokaliserat stora delar av Sveriges livsmedelsindustri till Skåne. Kommunikationerna är väl utbyggda och avstånden relativt små, vilket möjliggör en omfattande pendling. Lunds universitet är ett av Nordens största universitet med nästan 50 000 studenter per år och över 7 000 anställda. Campus finns på andra orter. En omfattande utveckling pågår kring ESS och Max IV-labbet. Malmö högskola tillkom på det gamla Kockumsområdet 1998 och har ungefär 24 000 inskrivna studenter och omkring 1 400 anställda.

Den moderatledda Stockholmsregeringen struntar i Skånes 1,2 miljoner invånare; inte minst lyser bristen på näringslivsinitiativ och gränsöverskridande initiativ med sin frånvaro. Mycket sker nämligen i Öresundsregionens regi utifrån skånska och danska initiativ. Öresundsbron har inlett en allt snabbare utveckling mot en dansk-skånsk integration på olika områden. Regeringen är utifrån sitt Stockholmsperspektiv ointresserad av detta gränsöverskridande arbete. Uppenbarligen betraktas en dynamisk Öresundsregion mer som ett problem eftersom det upplevs hota Stockholmsintresset och riksenheten. Näringsministern, med sin bakgrund i Småland, borde ha ett vidare perspektiv än de moderata Stockholmsstatsråden. Det finns många gränshinder att riva, men inget statsråd har ägnat detta någon uppmärksamhet.

Vilka initiativ vågar och vill ministern ta för att utveckla skånskt näringsliv och en gränsöverskridande näringspolitik för Skåne?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-09-16 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-25)