Gränskontroll vid import av lantbruksdjur

Skriftlig fråga 2017/18:1594 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Nyhetsprogrammet Rapport visade nyligen (2018-07-21) ett inslag som handlade om att EU kommer att stoppa Sveriges nuvarande möjligheter till gränskontroller, då det gäller import av levande lantbruksdjur. Detta är helt klart oroväckande. Beslutet innebär nämligen att den framtida risken för att även svenska djur kan komma att drabbas av virussjukdomarna paratuberkulos och PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome), kan öka kraftigt. Att Sverige med öppna ögon accepterar, och viker sig för, ett beslut som handlar om att riskera import av virussmittade djur kan inte vara rätt. Tvärtom kan beslutet komma att få ödesdigra konsekvenser för djurhälsan också i vårt land. På samma sätt som vi arbetar för att globalt begränsa antibiotikaanvändningen måste vi arbeta förebyggande mot den globala spridningen av olika virus.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht vilka åtgärder statsrådet har vidtagit för att försöka stoppa kommissionens beslut samt vilka åtgärder statsrådet kommer att vidta för att virussmittade levande lantbruksdjur inte ska kunna föras in i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-07-31 Överlämnad: 2018-07-31 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-14 Sista svarsdatum: 2018-08-14
Svar på skriftlig fråga