Granskningsrapporten om kandidaturen till FN:s säkerhetsråd

Skriftlig fråga 2017/18:1394 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I dagarna har Utrikesdepartementet till riksdagens utrikesutskott överlämnat den granskningsrapport som ett enigt utskott vid flera tillfällen har begärt att få ta del av i sin helhet. Även medierna har nu fått ta del av rapporten, om än i en version där vissa partier är hemliga.

Rapporten i den version som både utskottet och medierna har fått ta del av är försedd med en rad anteckningar i vilka synpunkter, anmärkningar och förslag till korrigeringar framställs.

Av rapporteringen i medierna framgår att rapportförfattaren inte delar de synpunkter som har framförts och att han fullt ut står för vad han har skrivit i rapporten.

En viktig poäng med att göra en granskning och en utvärderingsrapport måste vara att den ska vara oberoende och inte bara okritiskt föra fram åsikter som den politiska ledningen eller enskilda tjänstemän på UD anser vara lämpliga. Ett viktigt syfte har varit att få fram en bild av hur andra har uppfattat den svenska kampanjen.

Det bör därför betraktas som synnerligen anmärkningsvärt att UD har försökt ändra i rapporten på det sätt som har skett här. Situationen blir inte bättre av att UD efter rapportens färdigställande har försökt hemlighålla den i över ett år.

Jag vill med anledning av det ovanstående fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad anser utrikesministern och regeringen om att tjänstemän försöker ändra i en oberoende granskningsrapport, och vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta med anledning av det inträffade?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-05-31 Överlämnad: 2018-05-31 Anmäld: 2018-06-01 Svarsdatum: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga