Gränshandeln med Norge

Skriftlig fråga 2017/18:1276 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Sverige och Norge har en lång historia där våra länder har varit mer eller mindre sammanflätande under perioder. I dag har vi ett fortsatt stort utbyte med våra vänliga grannar, mycket tack vare turism och handel. Gränshandeln ökade med 4,7 procent under 2017, och mellan det fjärde kvartalet 2016 till och med tredje kvartalet 2017 spenderade norrmännen hela 15,8 miljarder kronor här.

Däremot har bland annat Nordiskt samarbete uppmärksammat att det finns hinder och en gränshandelsproblematik mellan vårt land och Norge. Tull och deposition i samband med överförsel av varor är ett stort problem för många företag. Norge är ett av de länder som vi exporterar mest till, och därför är det anmärkningsvärt att det fortfarande finns en gränshandelsproblematik och att den fortfarande är så pass stor. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ann Linde:

 

Vad gör statsrådet och regeringen för konkreta insatser för att minska gränshandelsproblematiken gentemot Norge?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-05-08 Överlämnad: 2018-05-09 Anmäld: 2018-05-14 Sista svarsdatum: 2018-05-16 Svarsdatum: 2018-05-17
Svar på skriftlig fråga