Gränshandel

Skriftlig fråga 2006/07:888 av Öberg, Maria (s)

Öberg, Maria (s)

den 16 mars

Fråga

2006/07:888 Gränshandel

av Maria Öberg (s)

till statsrådet Sten Tolgfors (m)

Etablering av handelsområdet med Ikea och andra ledande affärskedjor i Haparanda har varit mycket lyckat för denna del av Norrbotten där arbetslösheten har varit särskilt stor. Upptagningsområdet beräknas omfatta hela Nordkalotten inklusive Ryssland.

Nu har det visat sig att besökarna från Ryssland endast får ta med sig ca 30 kilo varor, vilket är ett stort hinder för denna gränshandel.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att underlätta gränshandeln mellan Sverige och Ryssland i Nordkalotten?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-03-16 Anmäld: 2007-03-16 Besvarad: 2007-03-23 Svar anmält: 2007-03-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-23)