gränsgångaravtalet

Skriftlig fråga 1998/99:489 av Persson, Bertil (m)

Persson, Bertil (m)
Fråga 1998/99:489 av Bertil Persson (m) till finansministern om gränsgångaravtalet

den 23 mars

 

I juli nästa år öppnar Öresundsbron. Marken vid brofästet och Kastrups flygplats - omgiven av elva universitet och högskolor - blir högattraktiv för spetsteknologin. Vid det danska brofästet finns mark för 50 000 arbetsplatser färdig till försäljning - vid det svenska brofästet ingen mark alls. Skåningarna kommer därför att nödgas pendla till sina nya arbetsplatser - och därmed betala skatten i Danmark och kräva servicen i Skåne. Detta blir dyrt för Sverige.

 

Är finansministern beredd att omförhandla gränsgångaravtalet för att återgå till den gamla ordningen - dvs. att man betalar skatten där man bor?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-03-23 Besvarad: 1999-04-09 Anmäld: 1999-04-13
Svar på skriftlig fråga