Granbarkborren

Skriftlig fråga 2018/19:904 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Granbarkborrens härjningar fortsätter och gör stor skada på Sveriges granbestånd. Den cirka fyra millimeter korta baggen dödar stora friska granar, och vissa län är mer drabbade än andra. I år är Sörmland är ett av de län som är hårdast drabbat.

Skogsägare jobbar hårt för att minimera skadorna från granbarkborren. I en del fall vill skogsägaren avverka angripet virke i reservat och biotopskyddsområden. För att få göra detta krävs avverkningsbeslut. Under sommaren har det rapporterats fall i medierna där en myndighet sagt ja till avverkning medan en annan myndighet sagt nej. Detta skapar både oro och förvirring för den enskilde skogsägaren. Dessutom riskeras stora ekonomiska värden. För att minska skadorna och öka förutsägbarheten för den som ansöker om avverkningstillstånd måste det bli tydligt vilken myndighet som har mandat att fatta beslut om avverkningstillstånd.

Min fråga till statsrådet Jennie Nilsson blir därför:

 

Vilken myndighet har ytterst ansvaret för att granbarkborrens spridning förhindras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-20 Överlämnad: 2019-08-20 Anmäld: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-09-03 Sista svarsdatum: 2019-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga