Gotlandstrafiken

Skriftlig fråga 2007/08:6 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 21 september

Fråga

2007/08:6 Gotlandstrafiken

av Krister Örnfjäder (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Det är fortfarande oklart vad som blir resultatet av den pågående upphandlingen av Gotlandstrafiken för perioden 2009–2014. Det är inte acceptabelt att denna för de boende och företag på Gotland och även för berörda hamnar på fastlandet så viktiga fråga på detta sätt dras i långbänk. Det är nu nödvändigt att det snabbt blir ett ställningstagande när det gäller vem som ska bedriva Gotlandstrafiken. Jag är medveten om att Rikstrafiken har ansvaret för upphandlingen men det är uppenbart att det också krävs politiska initiativ både vad gäller den aktuella upphandlingen av Gotlandstrafiken och hur upphandlingsprocessen ska utformas.

Jag vill fråga statsrådet vad hon är beredd att göra för att påskynda upphandlingen av Gotlandstrafiken.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-09-21 Anmäld: 2007-09-21 Besvarad: 2007-09-28 Svar anmält: 2007-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-28)