Gotlandstrafiken

Skriftlig fråga 1997/98:420 av Juholt, Håkan (s)

Juholt, Håkan (s)
Fråga 1997/98:420 av Håkan Juholt (s) till kommunikationsministern om Gotlandstrafiken

Passagerarfärjan Thjelvar trafikerar Oskarshamn-Gotland. Sedan några dagar tillbaka är färjan ett lastfartyg, med rätt att endast ta ombord tolv passagerare. Sjöfartsinspektionens granskning av Thjelvar blev en dyster och synnerligen allvarlig läsning. Det står helt klart att bolaget Destination Gotland allvarligt brustit i säkerhetsrutinerna. Enligt riksdagsbeslut skall staten garantera en tillfredsställande person- och godstrafikförsörjning mellan fastlandet och Gotland. Riksdagen har vidare beslutat att trafiken skall ske på två fastlandshamnar. Reparationerna för Thjelvar lär vara omfattande. Även för m/s Visby har Sjöfartsinspektionen framfört kritik mot säkerheten. Under ett antal dagar har situationen fört med sig att persontrafiken till och från Gotland endast skett på en fastlandshamn. En tillfällig lösning har nu kommit till, vilken innebär förändrade tidtabeller och extra turer med m/s Visby. Om Destination Gotland får rykte om sig att inte ta trafiksäkerheten på allvar minskar naturligtvis förtroendet och antalet resenärer. Det måste vara regeringens ansvar att se till att ingångna avtal följs och att människor lugnt och tryggt kan resa mellan Gotland och två fastlandshamnar. Jag undrar hur statsrådet ser på den uppkomna situationen.

Min fråga till kommunikationsministern är:

Hur skall regeringen säkerställa att person- och godstrafikförsörjningen sker på två fastlandshamnar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-02-06 Anmäld: 1998-02-09 Besvarad: 1998-02-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.