Gotlandsrussen och liggstallskravet

Skriftlig fråga 2005/06:202 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 oktober

Fråga 2005/06:202 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Gotlandsrussen och liggstallskravet

Gotlandsrussen är en alldeles unik hästras som finns på Gotland i trakterna kring Lojsta hed, som är landets enda russreservat. Syftet med russhållning är att bevara gotlandsrussen i sin ursprungliga miljö. Ett kännetecken för gotlandsruss är att hästarna går ute året om. Russen har anpassat sig väl för denna utetillvaro när det gäller väder och vind samt förmågan att finna föda. I den täta skogen där gotlandsrussen går året runt finns goda möjligheter för russen att söka lä samt mat och vatten. När det inte är betessäsong utfodras russen.

Enligt föreskrifter från Djurskyddsmyndigheten ska djur som går ute ha tillgång till ligghall eller annan byggnad. Möjligheten till dispens från liggstallskravet kan ges under begränsad tid. Just nu finns en dispens beviljad till och med den 31 maj 2006. Jag anser att det behövs ett permanent undantag i lagstiftningen. Det finns redan i dag ett sådant undantag för renar. Ingen skulle väl komma på idén att kräva ligghall för renar.

Avser statsrådet att verka för en ändring i djurskyddslagen så att gotlandsrussen slipper liggstallskravet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-10-21 Anmäld: 2005-10-21 Besvarad: 2005-10-28 Svar anmält: 2005-11-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-28)