Göteborg Wind Orchestra

Skriftlig fråga 2007/08:1605 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

den 1 september

Fråga

2007/08:1605 Göteborg Wind Orchestra

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Göteborgsmusiken, Göteborg Wind Orchestra, har haft ett musikuppdrag sedan år 1997 att verka som Flygvapnets musikkår. Musikerna i orkestern är väl utbildade, med minst fyra års högskoleutbildning, och mycket professionella.

GWO:s verksamhet innebär att det finns ett stort antal arbetstillfällen för andra musiker såväl i Västsverige som i landet i övrigt. Den neddragning som försvaret nu genomför innebär att den professionella nivån och kvaliteten i vårt land nu är hotad.

GWO stöds av såväl Göteborgs kommun som kulturrådet. Denna trepartslösning hotas nu genom att orkestern mister sitt försvarsuppdrag.

Göteborgsmusiken är en stark, upparbetad och mycket populär kulturinstitution och en oerhört viktig del i det svenska kulturlivet och därmed också oerhört viktig för det svenska kulturarvet. Det är därför angeläget att orkestern ges möjlighet att fortsätta sin verksamhet trots att försvarets del i dess finansiering försvinner.

Jag vill fråga vilka initiativ kulturministern är beredd att ta för att se till att Göteborg Wind Orchestra ska kunna fortsätta sin verksamhet som en viktig del av kulturen i hela vårt land.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-01 Anmäld: 2008-09-02 Besvarad: 2008-09-15 Svar anmält: 2008-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-15)