Godstransporter

Skriftlig fråga 2016/17:1117 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Regeringen har tydligt uttalat att man vill minska de stora godsflöden som i dag transporteras på väg och att flytta över dessa på järnväg och sjötransporter. Ur miljösynpunkt och ur ett trängselperspektiv är det mycket positivt att minska mängden långväga godstransporter med lastbil. Vi vet att det är trångt på våra järnvägar och att det är svårt att få tåglägen för godstransporter samt att det framöver planeras efterlängtat underhåll av järnvägen, vilket inte ger mer luckor för mer trafik. Om man vänder blicken mot sjöfarten så har Sjöfartsverket, som är avgiftsfinansierat, redovisat en ny avgiftsmodell för sjöfarten som slår mycket hårt mot den del av sjöfarten som trafikerar Vänern. Sjöfartsverkets nya förslag ger en avgiftsökning med närmare 100 procent för en transport från Göteborg till Vänerhamn och tillbaka. En kostnadsökning med närmare 100 procent kommer att medföra att stora mängder gods flyttar från sjötransporter till vägtransporter där man dessutom kan få godset levererat från dörr till dörr för en lägre kostnad.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Avser statsrådet och regeringen att se över de kostnadsökningar som Sjöfartsverket föreslår för inlands- och kustsjöfarten för att få till en överflyttning av gods till sjötransporter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-23 Överlämnad: 2017-03-25 Anmäld: 2017-03-28 Svarsdatum: 2017-04-05 Sista svarsdatum: 2017-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga