gods på inre vattenvägar

Skriftlig fråga 1997/98:541 av Erik Granström, Per (s)

Erik Granström, Per (s)
Fråga 1997/98:541 av Per Erik Granström (s) till kommunikationsministern om gods på inre vattenvägar

På kontinenten är de inre vattenvägarna viktiga för godstransport. Även svenska företag, som gör affärer med kontinenten, har börjat intressera sig för att kunna sända gods direkt från Sverige via det kontinentala kanalsystemet. Utredningar pågår för att göra Dalälven farbar.

EU stöder utbyggnaden av kanaler och har ett stort antal EG-förordningar och EG-direktiv gällande för områdena transportpolicy och shipping, enligt utredningen SOU 1996:183. Utredningen kom fram till att våra inre vattenvägar saknar direkta förbindelser med andra länders inre vattenvägar och att vi därför inte omfattas av de flesta EG-reglerna. Detta bör enligt vår mening emellertid inte hindra oss från att utveckla sådana förbindelser om de skulle gynna näringslivet och ha en positiv regionalpolitisk betydelse.

Eftersom kanalsystemet också är omfattande österut är frågan inte endast aktuell för EU-länderna. FN:s ekonomiska kommission för Europa, ECE, har utarbetat ett avtal kallat AGN, European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance, för att underlätta utvecklingen och konstruktionen av ett nätverk av vattenvägar. Finland har undertecknat AGN-avtalet, men inte Sverige.

Fråga:

Avser regeringen att underteckna FN:s AGN-avtal om inre vattenvägar?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-03-11 Anmäld: 1998-03-16 Besvarad: 1998-03-20