godmansinstitutet

Skriftlig fråga 1998/99:314 av Bargholtz, Helena (fp)

Bargholtz, Helena (fp)
Fråga 1998/99:314 av Helena Bargholtz (fp) till justitieministern om godmansinstitutet

den 3 februari

I medierna har det senaste halvåret förekommit olika uppgifter som ifrågasätter hur institutet god man i föräldrabalken tillämpas. Det har dels gällt uppgifter om att gode män förordnas trots att uppdraget många gånger kan skötas lika bra eller bättre av andra, dels otillräcklig kontroll av gode mäns lämplighet i samband med förordnandet.

Om någon på grund av t.ex. sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan tingsrätten, om det behövs, förordna om godmanskap för honom eller henne.

Godmanskap skall bara inrättas för t.ex. bevakningen av de utvecklingsstördas rätt och egendom om detta inte kan ombesörjas av anhöriga, personal, kontaktpersoner eller ett särskilt befullmäktigat ombud.

Omsorgen om den utvecklingsstördes person ligger många gånger hos anhöriga eller personal på ett gruppboende. Situationen för utvecklingsstörda är i dag annorlunda än när godmaninstitutet infördes. De utvecklingsstörda bor i allmänhet fritt mitt ibland oss och någon tvångsvård förekommer inte.

Nyligen har i medierna förekommit uppgifter om slapp kontroll av godemäns lämplighet, t.ex. om de är dömda tidigare eller har stora skulder.

Eftersom godmansinstitutet uppenbarligen behöver ses över vill jag fråga justitieministern om det finns några planer på detta inom Justitiedepartementet.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-02-03 Anmäld: 1999-02-09 Besvarad: 1999-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga