Gode män

Skriftlig fråga 2019/20:521 av Martina Johansson (C)

Martina Johansson (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Gode män och förvaltare gör ett mycket viktigt arbete varje dag för sina huvudmän. De gör det frivilligt och de gör det med uppdraget att stödja och sköta huvudmannens ekonomi, sörja för personen och bevaka personens rätt. Området regleras i föräldrabalken som lagmässigt härstammar från 1940-talet. Under många år har det pågått diskussioner om hur vi kan förbättra villkoren för de som är gode män och förvaltare samt för deras huvudmän. Riksrevisionen har gjort granskningar och har föreslagit att regeringen ska förbättra förutsättningarna för gode män och förvaltare när det gäller bland annat utbildning och tillsyn.

Nu har en utredning tillsatts och regeringen har i sina direktiv gett dem i uppdrag att föreslå förändringar inom olika områden, vilket är välkommet.  Men det finns områden som inte berörs i direktivet och det är hur vi säkerställer att gode män och förvaltare har kunskap och möjlighet att sörja för personen och bevaka personens rätt.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern att göra för att det i utredningen även ges utrymme för att säkerställa att gode män och förvaltare har kunskap och möjlighet att sörja för personen och bevaka personens rätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-29 Överlämnad: 2019-12-02 Anmäld: 2019-12-03 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga