Gnosjös samarbete med Vietnam

Skriftlig fråga 2006/07:123 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 november

Fråga

2006/07:123 Gnosjös samarbete med Vietnam

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

I Gnosjö finns ett stort antal invånare som kommer från Vietnam. Det pågår ett arbete att ta till vara kompetensen hos dessa Gnosjöbor med bakgrund i Vietnam. Gnosjö, Högskolan i Jönköping, Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren i Vietnam ska med stöd av Sida bidra till att bland annat utveckla företagandet, öka handelsförbindelserna mellan Sverige och Vietnam och genom samarbete bidra till Vietnams utveckling. Nu växer oron för att biståndsministern ska dra in det ekonomiska stödet till samarbetet. Samarbetet mellan Gnosjö och Vietnam har hittills utvecklats positivt. För att det ska fortsätta utvecklas är det angeläget att stödet från Sida behålls. Det är därför viktigt med ett snabbt klarläggande.

Jag vill fråga statsrådet vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att det samarbete mellan Gnosjö och Vietnam som här har beskrivits ska kunna fortsätta att utvecklas.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-11-13 Anmäld: 2006-11-14 Besvarad: 2006-11-22 Svar anmält: 2006-11-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-22)