Gnestapendeln och regionaltågen

Skriftlig fråga 2012/13:569 av Ericson, Gunvor G (MP)

Ericson, Gunvor G (MP)

den 10 juni

Fråga

2012/13:569 Gnestapendeln och regionaltågen

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I förra veckan kom beskedet att Trafikverket avser att stoppa pendeltåg till Gnesta från 2014. Enligt Trafikverket är orsaken att flera nya operatörer visat intresse att köra tåg på sträckan Stockholm–Göteborg, och då skulle det inte finnas plats för pendeltågen. Även neddragning av turer för regionaltåget Sörmlandspilen har aviserats (den går mellan Stockholm, Gnesta, Flen, Katrineholm, Vingåker och Hallsberg).

Både pendeltåget och Sörmlandspilen är av stor betydelse för människors möjligheter att bo och verka i länet. För tusentals människor i Sörmland som pendlar till jobb i Stockholmsregionen är kollektivtrafik ett bättre val ur klimat- och bekvämlighetssynpunkt än att tvingas ta bilen till jobbet. I till exempel Katrineholm är det också flera från Stockholm som pendlar till jobb på sjukhuset eller på någon myndighet.

Sveriges järnvägar behöver både rustas och byggas ut. Sörmlands kommuner och landsting har bidragit med flera miljoner till att Citybanan nu byggs i Stockholm och ser det som en investering som gynnar både Storstockholm och regionaltrafiken. Med att då ge tillbaka att en 50-årig självklar grundpelare för Gnesta kommun ska läggas ned och regiontågen dras ned är en konstig prioritering. Sverige behöver utveckla och ställa om till ett hållbart samhälle ur klimatsynpunkt. Då behövs mer möjlighet till kollektivtrafik i form av både pendeltåg och regionaltåg, inte tvärtom. Ligger den föreslagna neddragningen i linje med regeringens politik?

Kommer statsrådet att ta några initiativ för att Gnestapendeln ska fortsätta gå och för att regionaltågen till Sörmland även i framtiden ska kunna vara ett alternativ för människor som åker till och från Stockholm?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-06-10 Anmäld: 2013-06-10 Besvarad: 2013-06-20 Svar anmält: 2013-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-20)