Glöd

Skriftlig fråga 2006/07:349 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 december

Fråga

2006/07:349 Glöd

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Glöd är en unik tidning som uppmärksammar ungdomars frågor om sex- och relationsfrågor. Sex- och samlevnadsundervisningen i Sverige behöver stärkas, inte försvagas. I arbetet med sex- och samlevnadsundervisningen spelar en professionell tidning som finansieras utan kommersiella villkor en viktig roll. Med en erfaren redaktion möter Glöd ungdomars behov av information på deras egna villkor. Glöd tar ställning för demokrati, mångkultur och jämställdhet. Man ger information och lyfter frågor om livsstil, könsroller och krav på att ungdomar ska kunna göra egna val. Att tidningen ger kunskap om hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia och inte minst hiv/aids är en annan viktig uppgift. Detta är i all mening en folkhälsofråga.

Men revideringen av sex- och samlevnadsundervisningen har stoppats. Abortlagen hotas, abort för utländska kvinnor, och förenklingar av medicinsk abort stoppas. Förslag om att stärka lärarutbildningen på området saknas. Och nu stryps alltså även Glöds finansiering, vilket är mycket oroande.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är huruvida hon även i fortsättningen kommer att bidra med ekonomiskt stöd till tidningen Glöd och därmed säkrar den fortsatta utgivningen av detta viktiga folkhälsoorgan.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-12-13 Anmäld: 2006-12-13 Besvarad: 2006-12-20 Svar anmält: 2006-12-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-20)