Globalt vapenembargo gentemot Burma

Skriftlig fråga 2008/09:1152 av Ernkrans, Matilda (s)

Ernkrans, Matilda (s)

den 14 augusti

Fråga

2008/09:1152 Globalt vapenembargo gentemot Burma

av Matilda Ernkrans (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I tisdags dömde en domstol i Rangoon fredspristagaren Aung San Suu Kyi till tre års fängelse och straffarbete. Domen ändrades dock omedelbart till 18 månaders husarrest. Domen har väckt stor internationell vrede och många uttalanden har varit skarpa, så även det svenska. Statsminister Reinfeldt, som nu för EU:s talan, har krävt ett villkorslöst frigivande av Burmas oppositionsledare Aung San Suu Kyi. EU har också skärpt sanktionerna mot diverse statsägda företag och de personer som hålls direkt ansvariga för domen mot Suu Kyi. Detta välkomnar jag.

Emellertid är det nu hög tid att gå från ord till handling. Sanktionerna gentemot Burmas regim har inte nått avsedd effekt. Många internationella Burmakännare och andra med djupt engagemang i frågan har länge krävt ett vapenembargo mot Burma. Jag delar denna åsikt.

Ett av säkerhetsrådet beslutat FN-embargo gentemot Burma måste införas så snart som möjligt. Militärjuntans förtryck kommer inte att tolereras längre.

Under Sveriges ordförandeskap i EU har vi en unik chans att föra upp frågan om vapenembargo på säkerhetsrådets dagordning.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är huruvida han kommer att agera i riktning mot ett globalt vapenembargo mot Burma.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-08-14 Anmäld: 2009-08-20 Besvarad: 2009-08-28 Svar anmält: 2009-09-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-28)