Globaliseringsrådets slutrapport

Skriftlig fråga 2009/10:610 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 5 mars

Fråga

2009/10:610 Globaliseringsrådets slutrapport

av Krister Örnfjäder (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Globaliseringsrådet har presenterat en slutrapport för regeringen som innehåller en rad förslag. Slutrapporten innehåller förslag som är tänkta att förbättra förutsättningarna för företagen och de som arbetar på den svenska arbetsmarknaden.

Än så länge har regeringen valt att inte komma med några förslag till åtgärder, trots att Globaliseringsrådets förslag är angelägna att genomföras för att förstärka den svenska konkurrenskraften och omställningsförmågan.

När avser näringsministern att presentera åtgärder utifrån de förslag som finns i Globaliseringsrådets slutrapport?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-03-05 Anmäld: 2010-03-09 Besvarad: 2010-03-15 Svar anmält: 2010-03-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-15)