Globala fonden

Skriftlig fråga 2002/03:752 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 4 april

Fråga 2002/03:752

av Carina Hägg (s) till statsrådet Jan O Karlsson om Globala fonden

Sverige betalade 200 miljoner kronor under år 2002 till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria. Men Globala fonden har totalt fått mindre pengar än beräknat och en del medel är omdirigerade och inte nya pengar. Det är viktiga områden som Globala fonden har att arbeta med. Trots detta känner jag en växande oro för att USA med sin syn på familjepolitik, inställning till sexuell och reproduktiv hälsa samt abort givits ett redskap som inte ger önskat resultat i kampen mot hiv/aids men slår hårt mot kvinnors rättigheter. Till exempel valdes nyligen Tommy Thompson, USA, till ordförande i fonden. Och the gag rule, globala munkorgslagen, påverkar även arbetsklimatet för Globala fonden negativt. USA stöder inte Kairodeklarationen till exempel. Den svenska regeringens tydliga politik måste lika entydigt omfatta även Globala fondens verksamhet. President Bushs krig mot kvinnorna ska inte delfinansieras av svenska skattemedel via den globala fonden.

Min fråga till statsrådet är om Sveriges och EU:s stöd till Globala fonden kan komma att omprövas och omdirigeras till andra organisationer.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-04-04 Anmäld: 2003-04-04 Besvarad: 2003-04-10 Svar anmält: 2003-04-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-04-10)