Glasrikets framtid

Skriftlig fråga 2002/03:892 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)

den 8 maj

Fråga 2002/03:892

av Tomas Eneroth (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om Glasrikets framtid

Svensk glasindustri är unik och världsberömd. Unik eftersom den förmår kombinera genuin hantverkstradition med modern och spännande formgivning. Världsberömd och erkänd på grund av dess förmåga att locka formgivare till nära samproduktion med hantverkskunniga glasarbetare. Större delen av denna unika produktion sker inom Glasriket, där glasnäringen länge varit en stor del av arbetsmarknaden. Men internationella succéer till trots har branschen problem. I dag är ca 1 100 personer sysselsatta inom glasindustrin och det är en halvering sedan år 1980. Vid varje konjunkturnedgång har branschen drabbats hårt och så också den regionala arbetsmarknaden. Majoriteten av dessa industrier ligger i små tätorter i glesbygd, och på många platser är glasbruket den dominerande arbetsplatsen. Ägarbilden har förändrats och höga avkastningskrav och kortsiktiga vinstperspektiv riskerar leda till fortsatta rationaliseringar. Under en kort period har flera glasbruk nu lagts ned, och i dagarna står ännu ett glasbruks framtid på spel. Effekterna för de enskilda glasarbetarna, orterna och regionen är allvarliga. Samtidigt är glasindustrins framtid inte bara ett regionalt ansvar @ det är också ett nationellt ansvar. Det krävs statliga initiativ för att vända utvecklingen och hjälpa en svag bransch med splittrad ägarbild.

Min fråga till näringsministern är därför:

Vilka initiativ avser ministern att vidta för att stödja svensk glasindustris utveckling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-08 Anmäld: 2003-05-08 Svar anmält: 2003-05-14 Besvarad: 2003-05-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-14)