Glappet mellan ersättningsformer

Skriftlig fråga 2016/17:428 av Johanna Jönsson (C)

Johanna Jönsson (C)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Medan en asylsökande prövas av Migrationsverket har hen rätt till dag­ersätt­ning från Migrationsverket. Vid beviljat uppehållstillstånd och genomförd bosättning får nyanlända i stället rätt till en etableringsplan och etablerings­ersättning. Under tiden mellan dessa ersättningsformer uppstår ofta ett glapp på flera månader, vilket leder till stora påfrestningar för socialförvaltningen i kommunerna, som då blir ansvariga för att ge stöd till de nyanlända.

Glappet mellan de här ersättningarna har länge varit ett problem. Vissa åtgärder gjordes under alliansregeringen för att minska problemet, men när tiden i glappet ökar blir också påfrestningen för kommunerna större, och otryggheten för de nyanlända lägger en dålig grund för etableringen.

Med anledning av det vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vad gör ministern och regeringen för att motverka att glappet mellan de här ersättningsformerna uppstår?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-01 Överlämnad: 2016-12-05 Anmäld: 2016-12-06 Svarsdatum: 2016-12-14 Sista svarsdatum: 2016-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga