Givarkonferens för Jemen

Skriftlig fråga 2016/17:1247 av Hans Linde (V)

Hans Linde (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Kriget i Jemen är inne på sitt tredje år. Situationen är långt bortom kritisk. Närmare 19 miljoner av landets befolkning, som totalt uppgår till knappt 25 miljoner, behöver i dag någon typ av humanitärt stöd. Omkring 10 miljoner bedöms vara i akut nöd. Var fjärde jemenit lever på gränsen till svält till följd av kraftigt hämmad matproduktion på grund av konflikten och förhindrad import av mat. Detta har bidragit till skyhöga priser på de mest elementära förnödenheter, och mer än tre miljoner är nu undernärda. Av dessa är två tredjedelar barn och kvinnor.

Den 25 april samarrangerar Sverige och Schweiz tillsammans med OCHA en givarkonferens för Jemen i Genève. Ett ökat stöd till Jemens utsatta befolkning är av stor vikt för att lindra nöden hos det krigsdrabbade landets befolkning, och initiativet är därför mycket välkommet. Samtidigt måste orsakerna bakom det pågående kriget och den växande nöden adresseras för att lidandet verkligen ska kunna stoppas. Det pågående kriget, övergreppen mot civilbefolkningen samt attacker mot och hinder för hjälporganisationernas leveranser utgör de grundläggande orsakerna bakom nöden.

Barnen betalar det högsta priset för kriget i Jemen. Enligt FN:s uppskattning har över 4 000 barn dödats eller skadats, och över en miljon har tvingats på intern flykt. Över 2 miljoner barn förhindras att gå i skolan. Samtliga parter i konflikten har begått grova övergrepp mot barn. Den Saudiledda koalitionen är ansvarig för majoriteten av dödsfallen bland barn samt attackerna mot sjukhus och skolor. Efter Trumps tillträde på presidentposten har USA ökat sin närvaro i Jemen och utfört avsevärt fler attacker än tidigare.

Sveriges agerande måste vara tydligt. Samtliga parter i kriget ska efterleva sina skyldigheter under internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter samt skydda civila. Straffriheten måste upphöra, och alla parter som är skyldiga till brott och övergrepp måste hållas ansvariga. Påstådda brott bör utredas genom ett oberoende FN-mandat. Leveranser av bistånd och nödhjälp måste släppas fram. Dessa frågor måste adresseras för att nöden ska kunna lindras.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Avser ministern att ta initiativ för att orsakerna bakom den svåra nöden i Jemen diskuteras under konferensen den 25 april?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-19 Överlämnad: 2017-04-20 Anmäld: 2017-04-21 Svarsdatum: 2017-04-26 Sista svarsdatum: 2017-04-26
Svar på skriftlig fråga