Gireringskort för personer utan datortillgång

Skriftlig fråga 2012/13:608 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 19 juni

Fråga

2012/13:608 Gireringskort för personer utan datortillgång

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Ett hundratal sverigefinländska pensionärer i Sjuhäradsbygden har till undertecknad överlämnat en protestskrivelse och uppmaning riktad till statsrådet och Skatteverket.

Jag citerar:

PROTEST

Vi riktar kritik mot Skatteverkets nya rutiner som försvårar för oss inbetalningen av restskatt. Slopandet av gireringskort i deklarationsblanketten orsakar onödigt många besök hos lokala skattekontor, köande där och resekostnader för alla som inte har möjlighet att lösa ärenden per telefon eller dator. De nya rutinerna ger extra kostnader för Skatteverket när gireringskort skickas efteråt.

Texten i uppropet står även på finska, och undertecknad kan vid behov översända originalhandlingen till departementet.

Vilka initiativ är finansministern beredd att ta för att medborgare utan datorer ska få en samhällsservice från ministerns myndigheter på en likvärdig nivå som de som har datorer?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-06-19 Anmäld: 2013-06-19 Besvarad: 2013-06-28 Svar anmält: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-28)