GFU

Skriftlig fråga 2001/02:1356 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 17 juni

Fråga 2001/02:1356

av Berit Jóhannesson (v) till försvarsminister Björn von Sydow om GFU

Regeringen har beslutat att flytta den grundläggande militära flygutbildningen (GFU) från F10 Ängelholm årsskiftet 2002/03. Utbildningen ska etableras på Malmen sista juni 2003 dit också den taktiska flygutbildningen (TFU) flyttar den 31 december 2003 då F16 Uppsala ska läggas ned. Den grundläggande flygutbildningen kommer med detta under en mellanperiod, januari@juni 2003, att finnas på F16 Uppsala. Den tillfälliga etableringen i Uppsala är mycket olycklig. Flygutbildning är en känslig verksamhet som bygger på etablerad och förtroendefull kontakt mellan flyglärare och elev. När försvarsutskottet behandlade frågan i betänkandet FöU6 i år uttalade utskottet sig så här: "Enligt utskottets mening är det angeläget att regeringen ytterligare överväger om det är möjligt att överföra slutfasen av den aktuella GFU-omgången direkt från F10 till Malmen i stället för F16."

Med stöd av detta vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Björn von Sydow:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder i syfte att överföra GFU direkt till Malmen utan att ta omvägen via Uppsala?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-06-17 Besvarad: 2002-06-27 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-27)