Georgiska viner på Systembolaget

Skriftlig fråga 2005/06:1868 av Fridolin, Gustav (mp)

Fridolin, Gustav (mp)

den 20 juni

Fråga 2005/06:1868 av Gustav Fridolin (mp) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Georgiska viner på Systembolaget

Georgien har sedan den så kallade rosenrevolutionen förra året genomgått en demokratisk utveckling där många människor har fått mer inflytande, möjlighet att delta i beslutsprocesser och blivit inkluderade i samhällslivet. Samtidigt har Georgien under den här perioden haft alltmer intensifierade politiska konflikter rörande gränser och naturresurser med sitt stora grannland Ryssland. Som svar på detta har Ryssland bedömt georgiska viner och georgiskt mineralvatten som hälsofarligt. Att bedömningen är helt politiskt grundad betvivlar ingen, men den gör stor skada i Georgien. Ryssland är en mycket stor marknad för Georgien och står för över 16 % av landets export, vin är en av landets största exportprodukter.

Enligt uppgift säljer inte heller Systembolaget georgiska viner. Att påbörja en sådan försäljning skulle kunna vara ett sätt att se till att Georgiens demokratiska utveckling inte bromsas av Rysslands beslut.

Mot bakgrund av det ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd vilka åtgärder han avser att vidta för att det svenska alkoholmonopolet ska stödja en demokratisk utveckling i Georgien.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-20 Besvarad: 2006-06-29 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-29)