genusperspektiv vid chefstillsättningar

Skriftlig fråga 2004/05:893 av Schyman, Gudrun (-)

Schyman, Gudrun (-)

den 8 februari

Fråga 2004/05:893

av Gudrun Schyman (-) till utrikesminister Laila Freivalds om genusperspektiv vid chefstillsättningar

Svenska institutet har till uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv.

Sveriges regering säger sig stå bakom en feministisk politik och vill att den ska genomsyra varje politikområde och naturligtvis också utnämningspolitiken.

Den 3 februari utsåg regeringen Olle Wästberg till generaldirektör och chef för Svenska institutet. Hans föregångare är: Gunnar Granberg 1945@1954, Gunnar Heckscher 1954@1957, Tore Tallroth 1957@1963, Per-Axel Hildeman 1963@1977, Göran Löfdahl 1977@1983, Anders Clason 1983@1993, Per Sörbom 1993@1997, Erland Ringborg 1997@2005. Idel män alltså, vilket självklart får konsekvenser för vilken kunskap som kommer att spridas och bytas ut i det internationella samarbetet.

Jag vill fråga statsrådet:

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att bryta mansdominansen i arbetet med att sprida kunskap om Sverige i utlandet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-02-08 Anmäld: 2005-02-08 Besvarad: 2005-02-16 Svar anmält: 2005-02-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-02-16)