gentekniska vapen

Skriftlig fråga 1998/99:83 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1998/99:83 av Carina Hägg (s) till försvarsministern om gentekniska vapen

den 19 november

Det har framkommit uppgifter som gör gällande att ett land i EU:s geografiska närhet, Israel, håller på att utveckla ett biologiskt vapen som också benämnts som gentekniskt vapen. Många känner i dag ett stort obehag inför uppgifterna. Uppgifterna har inte kunnat bekräftas men måste trots detta tas på allvar, då inte minst mot bakgrund av att liknande försök som de nu uppgivna, tidigare lär har förekommit men då berört ett annat land. Nyligen avslöjades att det under tiden för den vita minoritetsregeringen i Sydafrika pågick forskning för att ta fram virus som bara angrep människor med mörk hudfärg. När det gäller framtagande av vapen som bryter mot såväl humanitära som etiska regler vet vi av erfarenhet hur sådana hänsyn kan drunkna i alltför djupa samveten.

Om etniska vapen existerar så borde dessa, enligt mitt förmenande, kunna klassas som biologiska stridsmedel. Och för biologiska stridsmedel finns en internationell reglering genom FN:s konvention mot biologiska vapen från år 1972. För närvarande diskuteras ett s.k. verifikationsprotokoll för denna konvention. Med ett sådant protokoll skulle man kunna uppnå en grad av reglering som motsvarar den redan existerande, FN:s konvention mot kemiska vapen.

Min fråga till ministern är om man förbereder att ta med frågan om gentekniska vapen i diskussionen om ett verifikationsprotokoll för konventionen.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-11-19 Anmäld: 1998-11-23 Besvarad: 1998-11-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga