Genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet

Skriftlig fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Som en konsekvens av den mediala uppmärksamheten under juli kring Transportstyrelsen och dess säkerhetshaveri meddelade statsministern i ett skriftligt uttalande den 3 augusti 2017 att han initierat en noggrann genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet i samband med händelserna på Transportstyrelsen. Det arbetet ska bedrivas skyndsamt men noggrant för att få en helhetsbild. Så snart genomlysningen är klar så kommer regeringen att redogöra för den och vilka åtgärder som behöver vidtas. Av detta framgår att den så kallade genomlysningen både ska vara transparent och kombineras med en åtgärdsplan och på inget sätt kopplas till andra processer som exempelvis KU:s viktiga granskning. 

Min fråga till statsminister Stefan Löfven är:

 

Är den genomlysning som statsministern den 3 augusti meddelade att han hade initierat klar att redovisas tillsammans med de åtgärder som kan behöva vidtas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-12-18 Överlämnad: 2017-12-19 Anmäld: 2017-12-20 Sista svarsdatum: 2018-01-02 Svarsdatum: 2018-01-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga