Genomförandet av ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv

Skriftlig fråga 2018/19:598 av Adam Marttinen (SD)

Adam Marttinen (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

EU:s vapendirektiv (91/477/EG) ändrades genom direktiv (2017/853) och innebär att vissa ändringar behöver genomföras i svensk vapenlagstiftning. Regeringens förslag har dock hittills mött välförtjänt kritik för att gå utöver vad direktivet kräver till nackdel för legala, laglydiga vapenägare.

Propositionen aviserades att levereras den 9 april men har ännu inte kommit riksdagen till handa. Flertalet aktiva vapenägare undrar nu var regeringens förslag är, då det kan vara av intresse för dem, inför stundande val till Europaparlamentet, i vilken grad regeringen ämnar fortsätta den linje för genomförande som hittills aviserats.

Min fråga till statsrådet Mikael Damberg lyder som följer:

 

Har statsrådet och regeringen tagit åt sig av kritiken, och beror förseningen därför på ändringar i förslaget, eller beror förseningen av propositionen på något annat, och i så fall vad?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-04-29 Överlämnad: 2019-04-30 Anmäld: 2019-05-02 Svarsdatum: 2019-05-08 Sista svarsdatum: 2019-05-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga