Genomförande av högskoleprovet

Skriftlig fråga 2019/20:1910 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Liberalerna noterade under våren att högskoleprovet ställdes in efter rekommendation från flera myndigheter däribland Folkhälsomyndigheten. Det var ett logiskt beslut då i och med att all undervisning vid landets gymnasieskolor samt universitet och högskolor övergick till distans. Dessutom var bedömningen mitt under pandemin att det var en viktig åtgärd för att motverka smittspridning.

Inför hösten aktualiseras frågan igen, och regeringen har inhämtat en analys av myndigheten UHR som nyligen meddelade och rekommenderade att högskoleprovet inte genomförs, i första hand av logistiska skäl men även med hänsyn till smittspridning. Regeringens ansvariga statsråd uttalade sig i medierna och stödde i princip dessa slutsatser, vilket Liberalerna beklagar.

Folkhälsomyndigheten avråder inte från att genomföra högskoleprovet och därför bör regeringen agera för att det ska genomföras samt meddela detta snabbt, så att berörda inte drabbas ytterligare en gång på grund av att möjligheten att skriva provet ställs in.

Min fråga till statsrådet Matilda Ernkrans är därför:

 

Avser statsrådet och regeringen att agera för att högskoleprovet ska genomföras hösten 2020?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-07 Överlämnad: 2020-08-10 Anmäld: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-08-24 Sista svarsdatum: 2020-08-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga