Generell välfärdspolitik eller utpekande hjälp

Skriftlig fråga 2013/14:391 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 5 februari

Fråga

2013/14:391 Generell välfärdspolitik eller utpekande hjälp

av Christina Oskarsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I varje fall i ord har finansministern anslutit sig till en av den generella välfärdspolitikens grundläggande idéer: Vi ska inte peka ut de fattiga och tvinga dem att under förnedrande former offentligt visa upp sina ekonomiska bekymmer för att få ekonomiskt stöd.

Skamstämpeln på att vara fattig avskaffades av Gustav Möller men tycks nu på väg att smygas in i välfärdspolitiken igen.

Regeringens till den 18 mars annonserade proposition Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd innebär att barn eller förälder ska be ansvarig förening om ett kvitto på kostnaden för barnets fritidsverksamhet. Detta kvitto ska sedan visas upp för sociala myndigheter så att pengar kan betalas ut.

Regeringen har medvetet försämrat de ekonomiska villkoren för sjuka och arbetslösa och driver genom detta in en allt större grupp människor i en fattigdomsfälla. Nu ska de för föreningsledare och kommunen visa upp sin fattigdom för att få en nådegåva. Den som verkligen vill stödja dessa människor ska utöver att föra en politik för fler jobb höja ersättningsnivåer och tak i a-kassa och sjukförsäkring. Finansministerns ekonomiska politik har gått vilse i nationalekonomisk teori och saknar kontakt med vanliga människors vardag.

Fråga:

Har finansministern övergett idén om den generella välfärdspolitiken till förmån för en selektiv välfärd i vilken de fattiga ska utpekas och tvingas be om stöd under förnedrande former?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-05 Anmäld: 2014-02-05 Besvarad: 2014-02-12 Svar anmält: 2014-02-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-12)