Generationsväxling i mindre och medelstora tillverkningsföretag

Skriftlig fråga 2012/13:305 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 11 februari

Fråga

2012/13:305 Generationsväxling i mindre och medelstora tillverkningsföretag

av Peter Persson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Jag har vid företagsbesök kommit i kontakt med frågan om generationsväxling i medelstora och mindre industriföretag. Sådana företag är inte minst betydelsefulla för sysselsättning och utveckling i många mindre och medelstora kommuner. Med industrijobb försvinner också industrinära tjänstemannajobb. Mitt intryck är också att tjänsteföretagen mer växer i storstads- och tillväxtregioner.

Företagarna har visat att det under detta årtionde handlar om kanske uppemot hundratusen företag med anställda. Det är företag med under 50 anställda. Företagarna genomförde 2010 en undersökning som visade att av de företag som svarat att de planerar för ett ägarbyte/generationsskifte (oberoende av på vilken tidshorisont) var det endast i ca 30 procent av fallen som familjen väntades fortsätta att driva företaget. Det vanligaste (36 procent) var att företaget såldes till en ny extern ägare. Knappt 10 procent av företagen väntades bli nedlagda. Man kunde också notera att omkring vart sjätte företag inte visste hur ägarbytet/generationsskiftet skulle ske och att det därför fanns en uppenbar risk att det inom denna kategori var en övervikt för företag som skulle komma att läggas ned. Jag tror på lokalt ägande av småföretag; det är den bästa garanten för att de inte läggs ned. Det är också bra om fler kvinnor inom familjer uppmuntras att överta företag och om anställda ges den möjligheten.

Genom vilka initiativ och insatser vill statsrådet se till att generationsväxlingsproblem inte slutar i nedläggningar eller i försäljningar till intressen som i ett senare skede lägger ned företaget i fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-02-11 Anmäld: 2013-02-12 Besvarad: 2013-02-20 Svar anmält: 2013-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-02-20)