generalisering av elevers möjligheter

Skriftlig fråga 2000/01:291 av Arvidsson, Eva (s)

Arvidsson, Eva (s)

den 23 november

Fråga 2000/01:291

av Eva Arvidsson (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om generalisering av elevers möjligheter

Enligt uppgifter planerar Skolverket att inrätta ett centralt register över landets skolor. I registret ska skolornas förväntade betygsnivå beräknas genom att hänsyn tas till elevernas etniska och sociala bakgrund.

Planerna på att införa ett register av denna typ har med rätta fått utstå stark kritik. Det är omöjligt att utifrån så grova mönster som en elevs sociala och etniska bakgrund utgå ifrån att han eller hon ska prestera på ett visst sätt i skolan. Samtidigt sänder det en allvarlig signal till elever vars föräldrar är invandrare och eller lågutbildade, att samhället inte förväntar sig att de ska klara av skolan. Att barn till invandrare är sämre än svenska barn. Att utbildning inte lönar sig, eftersom den med "fel" bakgrund ändå inte har någon chans. Skomakare bliv vid din läst. Det är den signalen som sänds ut av svenska statliga myndigheter.

Målet för den svenska skolan måste vara att alla elever ska ges lika möjligheter att klara av skolundervisningen. Att som Skolverket föreslår införa ett register för att hjälpa elever och föräldrar att välja skola, sätter inte fokus på den egentliga huvudfrågan. Nämligen att en rättvis skolpolitik kräver att resurser fördelas efter behov.

Avser ministern ta initiativ för att stoppa Skolverkets planer på inrättandet av ett generaliserande betygsregister över Sveriges skolor?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-11-24 Anmäld: 2000-11-28 Besvarad: 2000-11-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-11-29)