Generaldirektör för Tillväxtverket

Skriftlig fråga 2012/13:420 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 22 mars

Fråga

2012/13:420 Generaldirektör för Tillväxtverket

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

I augusti 2012 fick Tillväxtverkets generaldirektör lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan, och en tillförordnad generaldirektör tillsattes. En platsannons har varit ute, och ansökningstiden har gått ut, men ingen ny generaldirektör har tillsatts. Samtidigt pågår en lågkonjunktur, och alltför många företag möter allt tuffare konkurrensvillkor i en alltmer global värld. Tillväxtverkets uppgift är att främja företagande. Enligt hemsidan arbetar de främst med att underlätta förnyelse i företag och regioner samt för att göra det enklare för företag. Tillväxtverkets arbete bidrar till en hållbar tillväxt.

En myndighet, liksom alla andra arbetsplatser, hamnar i ett vakuum utan chef, vilket naturligtvis påverkar det vardagliga arbetet negativt.

När avser näringsministern att se till att det tillsätts en ny generaldirektör för Tillväxtverket? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-03-22 Anmäld: 2013-03-22 Besvarad: 2013-03-27 Svar anmält: 2013-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-27)