Generalarkitektur

Skriftlig fråga 2008/09:830 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 7 april

Fråga

2008/09:830 Generalarkitektur

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

FN:s generalförsamling har tidigare i en processresolution enats om att fortsätta diskutera frågan om jämställdhet som en av fem FN-reformfrågor. Och FN:s Deputy Secretary General Asha-Rose Migiro skulle presentera ett mer detaljerat förslag på ny generalarkitektur. Ett förslag var väntat till februari för att kunna diskuteras i generalförsamlingen. Men osäkerheten kvarstår om generalarkitekturen. Nu har mer än 300 kvinnoorganisationer och människorättsgrupper från mer än 50 länder krävt en bättre samordning av de FN-organ och institutioner som arbetar för jämställdhet, något som också välkomnas från många håll. Men ansvariga organ måste få mandat att påbörja ett förändringsarbete som förstärker jämställdhetsarbetet. När kommer det reformarbetet att beslutas? Och då regeringen uteblev från CSW så finns det även frågetecken för såväl regeringens ståndpunkt som intresse för reformarbetet.

Mot bakgrund av ovanstående är min fråga till statsrådet Gunilla Carlsson vad hennes uppfattning är om när en ny generalarkitektur som förstärker FN:s arbete för jämställdhet kan beslutas.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-07 Anmäld: 2009-04-08 Besvarad: 2009-04-17 Svar anmält: 2009-04-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-17)