genderutbildning för snabbinsatsgrupper

Skriftlig fråga 2004/05:503 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 3 december

Fråga 2004/05:503

av Berit Jóhannesson (v) till utrikesminister Laila Freivalds om genderutbildning för snabbinsatsgrupper

Utrikesdepartementet offentliggjorde den 22 november att utrikesministern på EU:s ministerrådsmöte lanserade ett förslag om civila snabbinsatsgrupper inom ramen för EU:s säkerhets- och försvarspolitik.

Vänsterpartiet delar utrikesministerns ståndpunkt om att det finns ett behov av civila krisinsatser, både akuta som kan rycka ut med kort varsel och resurser att använda i ett senare skede i en konflikt. Det är av stor vikt att det finns en civil beredskap och kapacitet för såväl förebyggande civila insatser för att undvika en utveckling mot väpnade konflikter, som civila resurser att sätta in i ett återuppbyggnadsskede efter en väpnad konflikt. Sverige har, vad gäller militära internationella uppdrag, på senare år börjat implementera FN:s resolution 1325, från år 2000, som handlar om kvinnors deltagande i internationellt konfliktarbete. Jag förutsätter att utrikesministern avser att även implementera 1325 i de nu föreslagna civila snabbinsatsgrupperna.

Min fråga till utrikesminister Laila Freivalds är:

Hur avser ministern att implementera FN:s resolution 1325 i utbildningen av de planerade snabbinsatsgrupperna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-12-03 Anmäld: 2004-12-03 Besvarad: 2004-12-08 Svar anmält: 2004-12-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-08)