genderbudgetering

Skriftlig fråga 2003/04:1390 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 29 juni

Fråga 2003/04:1390

av Carina Hägg (s) till finansminister Bosse Ringholm om genderbudgetering

Europeiska kommisssionens rådgivande kommitté för jämställdhet publicerade i maj 2003 en rapport om genderbudgetering. Arbetet med genderbudget uppges pågå inom ansträngningarna för gender/mainstreaming. Någon tidtabell för införande samt utformning och innehåll har inte kunnat erhållas. Då frågan är angelägen för såväl mig som regeringen så är min förhoppning att finansminister Bosse Ringholm kan lämna besked på frågorna om tidtabell, utformning och innehåll samt regeringens agerande för ett beslut inom kort.

Vilka åtgärder har finansminister Bosse Ringholm vidtagit för att tidtabell, utformning och innehåll arbetas fram vad gäller att genderbudgetering inom EU införs?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-06-29 Besvarad: 2004-07-09 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-07-09)