gemensam styrelse och vd i elhandels- och nätbolag

Skriftlig fråga 2003/04:833 av Sandgren, Margareta (s)

Sandgren, Margareta (s)

den 2 mars

Fråga 2003/04:833

av Margareta Sandgren (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om gemensam styrelse och vd i elhandels- och nätbolag

El- och gasmarknadsutredningen och Fjärrvärmeutredningen föreslår ett förbud mot gemensam styrelse och vd i mindre och medelstora elhandels- och nätbolag. Detta för att motverka korssubventionering mellan elhandel och nät som utgör monopol. Även om syftet är gott är det här ett dåligt förslag. Att inrätta två styrelser och två vd-poster leder till ökade kostnader för små och medelstora företag som riskerar att konkurreras ut. Därmed ökar koncentrationen i branschen, vilket knappast kan ha varit utredarnas avsikt. Korssubventionering ska givetvis bekämpas men det bör ske med andra metoder än det föreslagna förbudet.

Jag vill fråga näringsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta inom den här sektorn för att motverka korssubventionering samtidigt som mindre och medelstora bolags konkurrensläge inte försämras.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-03-02 Anmäld: 2004-03-02 Besvarad: 2004-03-10 Svar anmält: 2004-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-03-10)