Gemensam standard för e-legitimation

Skriftlig fråga 2007/08:1061 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 9 april

Fråga

2007/08:1061 Gemensam standard för e-legitimation

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Det finns ett behov av samordning inom den statliga förvaltningen för att skapa en gemensam standard för e-legitimation. Verva har tillsammans med ett antal andra statliga myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting arbetat fram ett gemensamt mål som ska vara uppfyllt år 2010. Tanken är att alla som har behov av en e-legitmation ska kunna skaffa sig det på ett enkelt och smidigt sätt och att den ska kunna användas inom flera områden. Målet är att e-legitimationen ska kunna användas med olika typer av teknik, oberoende av utgivare, inom ramen för statens ramverk.

Myndigheterna har dock hittills inte lyckats enas om en enda lösning. Vissa myndigheter kräver till exempel att den kommunala tjänstemannen identifierar sig med e-legitimation vid översändning av viktiga handlingar. Samtidigt som andra myndigheter hänvisar till en hemsida med särskild inloggning, andra tycker att det går lika bra att skicka handlingarna med budbil eller att tjänstemannen själv traskar iväg till myndigheten med de viktiga dokumenten som ska överlämnas. Det är inte bra att de statliga myndigheterna använder sig av olika lösningar för identifikation, framför allt inte utifrån en säkerhetssynpunkt.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka initiativ hon tänker ta för att komma fram till en gemensam standard för elektronisk identifikation för att nå de mål som Verva satt upp.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-04-09 Anmäld: 2008-04-09 Besvarad: 2008-04-16 Svar anmält: 2008-04-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-16)