Gemensam bibliotekswebb

Skriftlig fråga 2007/08:334 av Pettersson, Leif (s)

Pettersson, Leif (s)

den 23 november

Fråga

2007/08:334 Gemensam bibliotekswebb

av Leif Pettersson (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Under mina besök på bibliotek i olika delar av landet möts jag ofta av samma problem. Det finns ofta en mycket liten samordning av låneverksamheten mellan biblioteken. Det finns flera exempel på bra samarbete mellan bibliotek i näraliggande kommuner och ibland finns även länsbiblioteken med på ett hörn. Men de allra flesta efterlyser ett rikstäckande webbaserat system med lånekort som ger möjligheter att kunna ta del av böcker på ett enkelt sätt. De system som finns i dag är inte standardiserade så att de fungerar tillsammans. Många av dem jag mött skulle vilja att det fanns möjligheter att starta ett brett upplagt försöksprojekt för att underlätta både för brukare och för personal.

Avser kulturministern att via Kulturrådet eller på annat sätt verka för att sådan försöksverksamhet kommer till stånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-23 Anmäld: 2007-11-23 Besvarad: 2007-11-28 Svar anmält: 2007-11-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-28)