Gåvoskatt vid svenska minoritetsbröllop

Skriftlig fråga 2019/20:655 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Svenska minoritetsgrupper har ofta en annan bröllopstradition jämfört med traditionella svenska bröllop. Bröllopen har ofta mycket fler gäster, är för många den viktigaste händelsen i deras liv, och bekostas oftast av parets föräldrar. Bröllopen har bland annat dokumenterats i tv-serien Mitt stora feta syrianska bröllop

Penninggåvor till bröllopspar är vanliga bland många svenska minoritetsgrupper, särskilt bland de som har sitt ursprung i Mellanöstern. Men det har också blivit vanligare bland svenskar i stort. Det är vanligt att svenskar ger penninggåvor vid födelsedagsfester, studenter, jul och andra bemärkelsedagar. Det är också vanligt att svenska par ber om penninggåvor till sin bröllopsresa i stället för vanliga presenter.

Jag ger själv alltid penninggåvor vid bröllop, inte som en betalning för bröllopet utan som en gåva till familjen för att de ska kunna bygga sitt bo eller resa. Det finns aldrig några bestämda summor för vad man bör ge utan det är helt beroende till närheten till paret som gifter sig. Många ger långt under den kostnad som skulle ersätta bröllopskostnaden medan nära familj och vänner kan ge tiofaldigt mer än vad det hade kostat i snitt.

Polisen i Södertälje har sedan en tid tillbaka tillsammans med andra myndigheter granskat festvåningar i Södertälje. Nu går polisinsatsen, som kallas Plattform bröllop, vidare i sin granskning av bröllopsverksamheten i staden. Det är en insats som är direkt riktad mot en svensk minoritetsgrupp och där man menar att gåvorna ska beskattas trots att det inte finns någon tydlig lagstiftning som menar att så är fallet. Dessutom är det i typfallet inte ens paret självt som har bekostat bröllopet och penninggåvor är inte för någon inblandad menade som en betalning för bröllopet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Anser ministern att penninggåvor vid bröllop ska beskattas, och bör inte i så fall även penninggåvor som ges vid till exempel studenter, jul och födelsedagar eller bidrag till bröllopsresor också beskattas på samma sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-17 Överlämnad: 2019-12-18 Anmäld: 2019-12-19 Sista svarsdatum: 2020-01-02 Svarsdatum: 2020-01-08
Svar på skriftlig fråga