Gatuspel

Skriftlig fråga 2006/07:1414 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 21 juni

Fråga

2006/07:1414 Gatuspel

av Lars Wegendal (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Under många år har det pågått en olaglig verksamhet längst med Drottninggatan i Stockholm. Flera gäng med spelare lurar på ett utstuderat sätt turister på flera tusen kronor. Detta är naturligtvis en verksamhet som främst sker på sommarhalvåret och man kan konstatera att det är väl organiserade ligor som genomför brotten. Vid flera tillfällen har jag stött på samma gäng även på Ströget i Köpenhamn. Efter flera kontakter genom åren med polisen kan jag konstatera att man uppmärksammat problemet och också gripit personer som aktivt utför dessa brott. Det är högst tillfredsställande.

Nu har även åklagare lagfört en person och målet har nyligen avgjorts i tingsrätten. Målsättningen har varit att få en person, som gripits fyra gånger för samma brott, fälld för dobbleri och naturligtvis med baktanken att få personen fälld för ett brott med så högt straffvärde att det också avskräcker andra för att utföra dessa handlingar. Tyvärr lyckades inte detta eftersom personen dömdes till villkorlig dom för brott mot lotterilagen och dessutom fem års utvisning. Naturligtvis var det sistnämnda bra men det avskräcker inte svenska personer från dessa brott. Det vore naturligtvis en styrka att se över straffvärdet och därmed justera synen på hur grova dessa brott är.

Min fråga till justitieministern är om hon är beredd att se över om inte denna typ av brott ska betraktas som dobbleri och därmed betinga höjda straff.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-21 Anmäld: 2007-06-21 Besvarad: 2007-06-26 Svar anmält: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-26)