Gatubarn i Sverige

Skriftlig fråga 2007/08:35 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 4 oktober

Fråga

2007/08:35 Gatubarn i Sverige

av Birgitta Eriksson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Rädda Barnen har i september initierat ett projekt där Sveriges gatubarn ska kartläggas. Någon kartläggning för hela landet har inte tidigare gjorts.

Det finns uppgifter om att det inte minst i Stockholm finns ett stort antal barn som bor i tillfälliga jourbostäder, men många av dem riskerar att hamna på gatan.

Den borgerliga regeringens hittillsvarande ekonomiska politik mot utsatta människor i vårt samhälle har drivit på denna negativa utveckling – en politik som förstärks i moderatstyrda kommuner som Stockholm.

Vilka initiativ avser socialministern att ta för att motverka en utveckling genom vilken vi kan få fler gatubarn i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-04 Anmäld: 2007-10-04 Besvarad: 2007-10-10 Svar anmält: 2007-10-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-10)